Професійна деформація співробітників Національної поліції України: юридико-психологічний вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена аналізу соціально-психологічних аспектів детермінант виникнення феномену професійної деформації поліцейських. Зазначено, що феномен професійної деформації поліцейського представляє собою кардинальні зміни його особистісних якостей у контексті реалізації професійних завдань. До детермінант, які зумовлені своєрідністю професійної діяльності правоохоронних органів та спричиняють появу професійної деформації, слушно віднести: деталізоване правове регулювання професійної діяльності; присутність значних владних компетенцій відносно об’єктів професійної діяльності; професійну внутрішню корпоративність; підвищений ступінь відповідальності за наслідки власної професійної діяльності; психологічні та фізичні перенапруження; ризиконебезпечність та екстремальність їхньої діяльності; організаційні чинники; потреба у контексті реалізації професійних завдань повсякчас взаємодіяти із деліквентами; брак відповідного психологічного супроводження у професійній діяльності. У статті зазначено, що професійна деформація правоохоронців чинить вкрай негативний вплив не лише на їхню професійну царину, але і на моральну, когнітивну, емоційну і мотиваційну. Професійна деформація, зрештою, спричиняє зростання кількості порушень поліцейськими службової дисципліни і законності, заподіює невиправної шкоди власне службовим інтересам, призводить до небажаних оцінок та суджень оточуючих стосовно діяльності правоохоронних органів, чинить негативний вплив на авторитет та імідж поліції, суперечить вимогам професійної етики співробітників Національної поліції України.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Швець, Д., Кісіль, З. Професійна деформація співробітників Національної поліції України: юридико-психологічний вимір. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2023. С. 301-305.