Політична згода в сучасному суспільстві: роль, типологія та рівні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
У статті розглядається політична згода та її роль у суспільстві як обов'язкова умова становлення демократії. Аналізуються різні типи політичної згоди, а такоIn article is considered political consent and his (its) role in society, as obligatory condition of the shaping of democratic valuables. They Are Analysed different types of the political consent, as well as is given feature his (its) main level. дається характеристика його основних рівнів.
Опис
Ключові слова
політична згода, сучасне суспільство, становлення демократії, типи політичної згоди, political agreement, modern society,the establishment of democracy, types of political agreement
Бібліографічний опис
Карагіоз Р.С. Політична згода в сучасному суспільстві: роль, типологія та рівні / Р.С. Карагіоз // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2009. – Вип. 37. – С. 307-312.
Зібрання