КАРАНТИННІ ЗАХОДИ ТА КОРУПЦІЯ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В тезах автор навів приклади тільки деяких фактів корупційних проявів під час введення карантинних заходів, хоча фактів корупції та нових форм корупції дуже багато і протидіяти їм необхідно. Погоджуюсь з думкою В.М.Гаращука [2, с.10], який в своїй науковій праці пропонує здійснювати належне інформування населення щодо фактів та способів вчинення корупційних правопорушень, механізмів реалізації корупційних проявів, що сприятиме формуванню несприятливості громадян корупції. Недостатня правова обізнаність громадян досить часто штовхає нечесних чиновників на порушення основних прав і свобод людини, сприяє латентності та безкарності корупціонерів. In theses, the author gave examples of only some facts of corruption manifestations during the introduction of quarantine measures, although there are many facts of corruption and new forms of corruption and it is necessary to counteract them. I agree with the opinion of V. M. Garashchuk [2, p. 10], who in his scientific work proposes to inform the population properly about the facts and methods of committing corruption offenses, the mechanisms of implementation of corruption manifestations, which will contribute to the formation of citizens' aversion to corruption. Insufficient legal awareness of citizens quite often pushes dishonest officials to violate basic human rights and freedoms, contributes to the latency and impunity of corrupt officials.
Опис
Ключові слова
Корупція в Україні, карантинні заходи, обмеження, поєднання зусиль злочинців та працівників правоохоронних органів,, Corruption in Ukraine, quarantine measures, restrictions, combining the efforts of criminals and law enforcement officers,
Бібліографічний опис
Коропатов О.М.КАРАНТИННІ ЗАХОДИ ТА КОРУПЦІЯ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Актуальні питання охорони громадського порядку в умовах карантину: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 30 квітня 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. С. 63 - 65.