Терористичний акт у великих містах як загроза громадській безпеці України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
Наукова праця присвячена дослідженню терористичного акту у великих містах як загрози громадській безпеці України. Встановлено, що запобігання терористичним актам в Україні в цілому та у великих містах зокрема є надзвичайно важливою та актуальною проблемою в процесі збереження та забезпечення публічного порядку і громадської безпеки. Зроблено висновок, що у великих містах, в залежності від регіону, запобігання терористичним актам має носити системний характер, що полягатиме у встановленні профілактичного контролю за регіональним кримінологічним середовищем та впливом на фактори, що можуть обумовлювати терористичні акти. The scientific work is devoted to the study of a terrorist act in large cities as a threat to the public safety of Ukraine. It has been established that the prevention of terrorist acts in Ukraine as a whole and in large cities in particular is an extremely important and urgent problem in the process of preserving and ensuring public order and public safety. It was concluded that in large cities, depending on the region, the prevention of terrorist acts should be of a systemic nature, which will consist in the establishment of preventive control over the regional criminological environment and influence on the factors that can cause terrorist acts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стукаліна, О. Терористичний акт у великих містах як загроза громадській безпеці України. Наука і вища освіта: тези доповідей XXIX міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених. Запоріжжя: КПУ, 2020. С.115.