ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-11-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Досвід протидії злочинам незмінно зазначає, що ефективне запобігання злочинності неповнолітніх може бути наслідком тільки об’єктивної, скоординованої, матеріально-організаційно забезпеченої, зацікавленої, політично підтриманої та науково обґрунтованої роботи системи відповідних суб’єктів. The experience of combating crimes invariably indicates that effective prevention of juvenile delinquency can only be the result of objective, coordinated, materially and organizationally supported, interested, politically supported and scientifically based work of the system of relevant subjects.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Воронцов А.В. ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. С.39-41.