ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-01-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Анотація
На думку авторки дослідження, сьогодні, як ніколи, потрібна педагогічна теорія, спроможна підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх правоохоронців, необхідні такі методи та технології навчання, які б забезпечували розвиток не лише студентів, а й самих викладачів, і не суперечили тенденціям удосконалення навчально-виховного процесу в цілому. According to the author of the study, today, more than ever, we need a pedagogical theory capable of increasing the effectiveness of the professional training of future law enforcement officers, we need such methods and technologies of training that would ensure the development of not only students, but also teachers themselves, and do not contradict the trends of improving educational and educational process as a whole.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тягнирядно, Є. ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ. ЗАСОБИ І ПРИЙОМИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ Й КОМУНІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (30 січня-12 березня 2023 р.). Видавничий дім «Гельветика», 2023. - С. 100-103.