Принципи, функції та можливості самоорганізації народу та їх вплив на формування громадянського суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-07-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Стаття присвячена розгляду та аналізу принципів, функцій та можливостей самоорганізації народу, а також визначення їх впливу на формування громадян- ського суспільства. Виділено 3 рівні самоорганізації, зокрема: індивідуальну, колективну або групову і самоорганізацію народу загалом. З’ясовано, що самоо- рганізація народу веде до солідарності – максимальної взаємної підтримки один одного. Визначено, що само- організація народу має бути побудована на принципах дотримання прав і свобод, честі та гідності кожного громадянина, забезпечувати якісне зростання еко- номічного доброту населення за рахунок якого вміло формувати громадянське суспільство.
Опис
Ключові слова
принципи самоорганізації, функції самоорганізації, громадянське суспільство, рівні самоорганізації, самоорганізація народу, демократія, принципы самоорганизации, функции самоорганизации, гражданское общество, уровне самоорганизации, самоорганизация народа, демократия, principles of selforganization, functions of self-organization, civil society, the levels of selforganization, self-organization of the people, democracy
Бібліографічний опис