Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/61
Title: Принципи, функції та можливості самоорганізації народу та їх вплив на формування громадянського суспільства
Authors: Мельник, Н. В.
Keywords: принципи самоорганізації, функції самоорганізації, громадянське суспільство, рівні самоорганізації, самоорганізація народу, демократія
принципы самоорганизации, функции самоорганизации, гражданское общество, уровне самоорганизации, самоорганизация народа, демократия
principles of selforganization, functions of self-organization, civil society, the levels of selforganization, self-organization of the people, democracy
Issue Date: 5-Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Abstract: Стаття присвячена розгляду та аналізу принципів, функцій та можливостей самоорганізації народу, а також визначення їх впливу на формування громадян- ського суспільства. Виділено 3 рівні самоорганізації, зокрема: індивідуальну, колективну або групову і самоорганізацію народу загалом. З’ясовано, що самоо- рганізація народу веде до солідарності – максимальної взаємної підтримки один одного. Визначено, що само- організація народу має бути побудована на принципах дотримання прав і свобод, честі та гідності кожного громадянина, забезпечувати якісне зростання еко- номічного доброту населення за рахунок якого вміло формувати громадянське суспільство.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/61
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_6.pdf199,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.