Критерії ефективності професійної діяльності поліцейських в зарубіжних країнах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Автор констатує, що, з одного боку, у США сформовані значна теоретична база та практичний досвід оцінювання діяльності поліції, однак власне система оцінки діяльності поліції як така на сьогодні відсутня. Незважаючи на відсутність системності в оцінці поліції на національному рі вні, в контексті реформування поліції в Україні, надзвичайно цікавим є досвід США у сфері розробки та використання методик дослідження ефективності діяльності правоохоронних органів. The author states that, on the one hand, in the USA, a significant theoretical base and practical experience of evaluating police activity have been formed, but there is currently no actual system for evaluating police activity as such. Despite the lack of systematic evaluation of the police at the national level, in the context of police reform in Ukraine, the experience of the USA in the field of development and use of methods for researching the effectiveness of law enforcement agencies is extremely interesting.
Опис
Ключові слова
правоохоронна діяльність, ефективність діяльності, основні завдання, оцінка роботи, міжнародний досвід. law enforcement activity, activity efficiency, main tasks, work evaluation, international experience.
Бібліографічний опис
Яцковина, В. Критерії ефективності професійної діяльності поліцейських в зарубіжних країнах. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 22 березня 2023 р. Одеса: ОДУВС, 2023. С.274-278.