ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ВІДНОСНО ДІТЕЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-12-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія внутрішніх справ
Анотація
Зазначені причини та наслідки слід враховувати під час розробки місцевих чи регіональних планів дій заходів, спрямованих на подолання домашнього насильства відносно дітей. На думку автора, зокрема для вирішення деяких з причин соціального-культурного та психологічного характеру, доцільно було б запровадити школи відповідального батьківства для навчання батьків ненасильницьким методам виховання. These causes and consequences should be taken into account when developing local or regional action plans for measures aimed at overcoming domestic violence against children. In the opinion of the author, in particular, to solve some of the reasons of a socio-cultural and psychological nature, it would be advisable to introduce schools of responsible parenting to teach parents non-violent methods of upbringing.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семікоп Н.В. ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ВІДНОСНО ДІТЕЙ. Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 грудня 2020). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2020. С. 197 - 200.