Політична згода та національна єдність як попередні умови демократизації у перехідних суспільствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: НУ "ОЮА"
Анотація
Статтю присвячено аналізові проблем політичної єдності та досягнення політичної згоди в перехідних суспільствах. Визначено, що основними еле- ментами політичної згоди є суб'єкти та об'єкти політики та виникаючі між ними відносини. Проаналізовано їх властивості. The article is devoted to the analysis of problems of political unity and achievement of political consent in transitional societies. It is certain that the basic elements of political consent are subjects and objects of policy and arising up between them relations. Their properties are analysed.
Опис
Ключові слова
політична трансформація, зміна системи, політична, економічна, прийняття рішень, political transformation, system change, political, economic, decision making
Бібліографічний опис
Карагіоз Р.С. Політична згода та національна єдність як попередні умови демократизації у перехідних суспільствах // Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 52. С. 187 - 193.