ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Державна політика України у сфері соціального захисту враховує потреби працівників МВС, що врегульовано рядом нормативно-правових документів. У чинному національному законодавстві створено чіткий механізм виплат в разі смерті чи втрати працездатності поліцейських, що свідчить про розуміння важливості та пріоритетності роботи, яку виконують працівники Національної поліції України. The state policy of Ukraine in the field of social protection takes into account the needs of employees of the Ministry of Internal Affairs, which is regulated by a number of regulatory and legal documents. The current national legislation has created a clear mechanism for payments in case of death or incapacitation of police officers, which shows an understanding of the importance and priority of the work performed by the employees of the National Police of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Галунько В.М., Кузьменко Ю.В. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 41-45.