The Role of Public Organizations in Ensuring National Security of Ukraine

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela
Анотація
This article aims to identify the forms of participation of public organizations in national security. The basic methodological approach of the research is the analysis and generalization of the normative legal support and the scientific works that allowed to systematize and characterize the existing forms of participation of public organizations to guarantee the national security of Ukraine. The article emphasizes the importance of the influence of public organizations in the state of national security and the importance of a comprehensive and coordinated approach to involve public organizations in national security, generalizes and describes the forms of participation of public organizations to guarantee national security through the lens of the main forms of their interaction with the authorities of the organizations (information, control, consultation, active participation), the legal and organizational directions to strengthen the role of civil organizations in guaranteeing the National security. It is concluded that this type of research has practical value for representatives of the authorities and the public sector on possible ways to improve the role of public organizations to guarantee national security. Дана стаття спрямована на визначення та систематизацію форм участі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки, а також з’ясування можливих напрямів посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки. Основним підходом дослідження даної проблеми є аналіз та узагальнення нормативно-правового забезпечення та наукових праць, який дозволив систематизувати та охарактеризувати існуючі форми залучення громадських організацій до забезпечення національної безпеки України, визначити наявні проблемні аспекти їх реалізації, а також окреслити шляхи посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки. В статті наголошено на значущості впливу громадських організаційна стан забезпечення національної безпеки, звернено увагу на важливість комплексного та скоординованого підходу до залучення громадських організацій до забезпечення національної безпеки, узагальнено та охарактеризовано форми участі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки через призму основних форм їх взаємодії з органами влади (інформування, контроль, консультації, активна участь), виокремлено правовий та організаційний напрями посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки. Матеріали статті представляють практичну цінність для представників органів влади та громадського сектору з питань можливих шляхів посилення ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки, ефективного використання їх потенціалу, налагодження взаємодії органів влади та громадських організацій та формування комплексного та скоординованого підходу до забезпечення національної безпеки. Також результати дослідження можуть використовуватись в подальшій науковій дискусії щодо ролі громадських організацій у забезпеченні національної безпеки, виявленні актуальних напрямів підвищення їх впливу на стан забезпечення безпеки на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях та дослідження найбільш ефективних форм їх участі на кожному із рівнів.
Опис
Ключові слова
public organizations in Ukraine; National security; institutional interaction, forms of participation, comprehensive approach, громадські організації в Україні; національна безпека; інституційна взаємодія; форми участі; комплексний підхід
Бібліографічний опис
KovalovaO., Korniienko M., Pavliutin Y. The Role of Public Organizations in Ensuring National Security of Ukraine // CUESTIONES POLITICAS. № 37 (65). 2020. P. 136-155.