ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ У СПІВВІДНОШЕННІ ДО СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Анотація
У дослідженні автор доходить висновку, що інститут пробації в Україні є дійсно дієвим механізмом застосування. Проте узгодження зі світовими практиками допоможе більш ефективно його використовувати. In the study, the author concludes that the institution of probation in Ukraine is a really effective application mechanism. However, coordination with world practices will help to use it more effectively.
Опис
Ключові слова
система покарання, ресоціалізація правопорушників, система пробації, досудова-, наглядова-, пенітенціарна-, міжнародний досвід, penal system, resocialization of offenders, probation system, pretrial, supervisory, penitentiary, international experience
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я. ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ У СПІВВІДНОШЕННІ ДО СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. С. 191-195.