Правові аспекти усунення наслідків Чорнобильської катастрофи

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглянуто причини та наслідки Чорнобильської катастрофи, визначено нормативно-правові акти які регулюють даний вид суспільних відносин в державі. Здійснено детальний аналіз наслідків катастрофи, та визначено статистику захворювань в певних регіонах які постраждали від Чорнобильської катастрофи. The article considers the causes and consequences of the Chernobyl disaster, identifies regulations governing this type of public relations in the country. A detailed analysis of the consequences of the catastrophe was carried out, and statistics of diseases in certain regions affected by the Chornobyl catastrophe were determined.
Опис
Ключові слова
екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, саркофаг, головні причини Чорнобильської катастрофи, environmental consequences of the Chernobyl disaster, sarcophagus, the main causes of the Chernobyl disaster
Бібліографічний опис
Середницька І.А., Руснак В.І. Правові аспекти усунення наслідків Чорнобильської катастрофи // Південноукраїнський правовий часопис. 2016. № 3 - 4. С. 79 - 81.