ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором вважається, що за для успішної реалізації запобіжного впливу на злочинність неповнолітніх потрібна мобілізація усіх ресурсів – сім’ї, освітніх установ, громадських організації, спеціальних служб та органів поліції. Основною ж умовою діяльності вказаних суб’єктів повинна стати відмова від формального виконання покладених на них функцій із профілактики девіантної поведінки і фонових явищ серед підлітків та запобігання можливих правопорушень з боку неповнолітніх. The author believes that the successful implementation of preventive influence on juvenile delinquency requires the mobilization of all resources - family, educational institutions, public organizations, special services and police bodies. The main condition for the activities of the specified subjects should be the refusal to formally perform the functions assigned to them to prevent deviant behavior and background phenomena among teenagers and prevent possible offenses by minors.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Воронцов А.В. ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: ОСНОВНІ ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 218-219.