Заповіт як особисте розпорядження фізичної особи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС.
Анотація
У тезах досліджується заповіт як документ, та як акт волевиявлення суб’єкта, характеризуються умови дійсності заповіту, зокрема його посвідчення, та зазначаються основоположні принципи: свободи та таємності заповіту. The theses examine the will as a document, and as an act of expression of the will of the subject, characterize the conditions of validity of the will, including its certificate, and indicate the basic principles: freedom and secrecy of the will.
Опис
Ключові слова
Заповіт, посвідчення заповіту, умови дійсності заповіту, право на складання заповіту, свобода та таємність заповіту., Testament, attestation of will, condition of reality of testament, right on the stowage of testament, freedom and secrecy of testament.
Бібліографічний опис
Середницька І.А Заповіт як особисте розпорядження фізичної особи. / І.А. Середницька // «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні»: матеріали регіональної науково-практичної конф., м. Львів 16 грудня 2016 р. - Львів: ЛьвДУВС, 2016 С. 86-87.