ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОСУДДІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На погляд автора, на сьогодні більш важливішим є інший рівень наукового (теоретичного, законодавчого) аналізу зазначеної проблеми. Він має передбачати звернення до тактичних проблем удосконалення чинних інститутів, сутність яких (безпосередньо чи опосередковано) полягає у захисті прав потерпілої особи під час реалізації будь-якої стадії кримінального провадження та судового розгляду справи. In the opinion of the author, another level of scientific (theoretical, legislative) analysis of the specified problem is more important today. It should involve addressing the tactical issues of improvement existing institutions, the essence of which (directly or indirectly) consists in protecting the rights of the victim during the implementation of any stage of criminal proceedings and court proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОСУДДІ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.155-158.