Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»
Анотація
Статтю присвячено дослідженню методичних основ кримінологічного аналізу регіональних особ-ливостей злочинності. Розкрито зміст порівняльного аналізу злочинності в регіонах. Наведені способи вимірювання регіональних особливостей злочинності. Надано перелік та характеристику графічних методів узагальнення та зображення інформації про злочинність у регіонах. The article deals with the methodological foundations of criminological analysis of the regional characteristics of crime. The comparative analysis of crimes in the region was released. The measuring of regional characteristics crime was recapitulated. It contains a list and description of the methods of synthesis and graphical representation of information about crime in the region.
Опис
Ключові слова
методика кримінологічного аналізу, регіональні особливості злочинності, рівень злочинності, коефіцієнти злочинності, структура злочинності, динаміка злочинності, methods of criminological analysis, regional differences in crime, crime, crime rate, structure of crime, crime patterns
Бібліографічний опис
Бабенко А.М. Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності // Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 71. С. 333 - 339.