Обставини, які мають впливати на відповідальність за порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту: зарубіжний досвід та перспективи реформування кримінального законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
В Україні подовжується активне обговорення подальших шляхів удосконалення кримінального законодавства, приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів, позитивного досвіду інших країн світу. На тлі інтенсифікації євроінтеграційних процесів посилюється актуальність вивчення та комплексного аналізу особливостей саме європейських країн. До того ж, додатковим чинником, який обумовлює особливе значення цього процесу, є обговорення науковою спільнотою Проекту Кримінального кодексу України (контрольний текст станом на 10.01. 2024 р.) Active discussion of further ways of improving criminal legislation, bringing it into line with international legal standards, and the positive experience of other countries of the world continues in Ukraine. Against the background of the intensification of the European integration processes, the relevance of the study and comprehensive analysis of the peculiarities of European countries in particular is increasing. In addition, an additional factor that determines the special importance of this process is the discussion by the scientific community of the Draft Criminal Code of Ukraine (control text as of January 10, 2024).
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, порушення правил дорожнього руху, порушення правил експлуатації транспорту, зарубіжний досвід, перспективи реформування. criminal responsibility, violation of traffic rules, violation of rules of transport operation, foreign experience, prospects for reform.
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. Обставини, які мають впливати на відповідальність за порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту: зарубіжний досвід та перспективи реформування кримінального законодавства. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI міжнар. наук.-практ. інтернет конф., м. Одеса, 29 березня 2024 р. Одеса: ОДУВС, 2024. С.248-253.