Еволюція договору: деякі аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова
Анотація
Роль цивільно-правового договору важко переоцінити у цивільноправових, господарських, конституційних та інших відносинах. Шляхом укладання та виконання договорів товаровиробники самостійно на власний розсуд здійснюють виробництво продукції (товарів, робіт, послуг) та її відчуження (реалізацію). За допомогою договору задовольняють свої потреби у товарах, послугах і споживачі (фізичні та юридичні особи), що, у свою чергу, забезпечує розвиток виробничої сфери
Опис
Ключові слова
цивільно-правовий договір, цивільне право, еволюція договору, civil law, civil law, evolution of the contract
Бібліографічний опис
Резніченко С.В. Еволюція договору: деякі аспекти // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 травня 2016 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-244