Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/705
Title: Еволюція договору: деякі аспекти
Authors: Резніченко, Семен Васильович
Keywords: цивільно-правовий договір, цивільне право, еволюція договору
civil law, civil law, evolution of the contract
Issue Date: 2016
Publisher: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова
Citation: Резніченко С.В. Еволюція договору: деякі аспекти // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені памяті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народження) : матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 травня 2016 р.) / упоряд. і відповід. ред. І.С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-244
Abstract: Роль цивільно-правового договору важко переоцінити у цивільноправових, господарських, конституційних та інших відносинах. Шляхом укладання та виконання договорів товаровиробники самостійно на власний розсуд здійснюють виробництво продукції (товарів, робіт, послуг) та її відчуження (реалізацію). За допомогою договору задовольняють свої потреби у товарах, послугах і споживачі (фізичні та юридичні особи), що, у свою чергу, забезпечує розвиток виробничої сфери
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/705
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Резніченко С.В. еволюція договору деякі аспекти.pdfОсновна стаття103,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.