СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОДАЛЬШОГО ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні авторкою підкреслено наступне. Якщо відштовхуватися від сучасної наукової позиції, відповідно до якої процес впровадження пробації в Україні є дуже важливим кроком у напрямку побудови громадянського суспільства, більш дієвого соціального дослідження суб’єктів пробації, впровадження системи реабілітаційних, корекційних програм, заходів постпенітенціарної опіки та соціального патронажу звільнених від відбування покарання (7), - то маємо визнати необхідність внесення подальших змін у чинне кримінально-виконавче законодавство в частині виокремлення специфічності розглядуваної категорії на усіх рівнях здійснення контрольно- наглядових функцій, різного виду допомоги та соціального патронажу. In the study, the author emphasized the following. If we start from the modern scientific position, according to which the process of introducing probation in Ukraine is a very important step in the direction of building a civil society, more effective social research of probation subjects, the introduction of a system of rehabilitation, correctional programs, measures of post-penitentiary care and social patronage of those released from serving their sentence (7), - then we must recognize the need to make further changes in the current criminal executive legislation in terms of highlighting the specificity of the considered category at all levels of control supervisory functions, various types of assistance and social patronage.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Меркулова В.О. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОДАЛЬШОГО ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 234-239.