Українська мова у міжнародному просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи. Українська мова перебуває в центрі низки наукових проєктів. Її викладають, вона включена в певні системи освіти на Заході. Міжнародні конференції часто-густо згадують українську мову порівняно з іншими слов’янськими мовами. В умовах війни з РФ боротьба за мову для України – це боротьба за самоідентичність української нації. In this difficult time for Ukraine, the support of Europe's leading language institutions is very important to us. The Ukrainian language is at the center of a number of scientific projects. It is taught, it is included in certain education systems in the West. International conferences often mention the Ukrainian language in comparison to other Slavic languages. In the conditions of the war with the Russian Federation, the struggle for language for Ukraine is a struggle for the self-identity of the Ukrainian nation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тягнирядно, Є. Українська мова у міжнародному просторі. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції до Міжнародного дня англійської мови в ООН (24 квітня 2023 року). Одеса: ОДУВС, 2023. С. 41-44.