НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЯК СКЛАДОВА ІСТОРІЇ НАРОДУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Авторами зазначається, що національний характер – це специфічна, історично утворена системна цілісність стійких різноманітних рис і властивостей, типових для даної національної спільноти, які надають цій спільноті якісної визначеності. Одним із факторів, що впливають на формування українського національного характеру, національної ідеї, ментальної характеристики є історичний поступ України.The authors note that the national character is a specific, historically formed systemic integrity of stable various features and properties, typical for a given national community, which give this community qualitative certainty. One of the factors affecting the formation of the Ukrainian national character, national idea, and mental characteristics is the historical progress of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Камінська О.А., Федорченко О.В. НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЯК СКЛАДОВА ІСТОРІЇ НАРОДУ. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 67-73.