ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ «ІСТОРИЧНИХ ВОД» В МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОРСЬКУ БЕЗПЕКУ ПРИБЕРЕЖНИХ ДЕРЖАВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор робить висновок,що в міжнародному публічному праві не існує єдиного і визнаного всіма державами визначення терміну «історичні води». В науковій доктрині історичні води розглядаються в основному як води, над якими прибережна держава, як виняток із загальних норм міжнародного права, ефективно, безперервно і протягом тривалого періоду часу здійснює права суверена з мовчазної згоди спільноти держав. The author concludes that there is no single definition of the term "historical waters" recognized by all states in international public law. In the scientific doctrine, historical waters are considered mainly as waters over which the coastal state, as an exception to the general norms of international law, effectively, continuously and for a long period of time exercises sovereign rights with the tacit consent of the community of states.
Опис
Ключові слова
«історичні води», правовий режим, судова влада, "historical waters", legal regime, judiciary
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ «ІСТОРИЧНИХ ВОД» В МІЖНАРОДНОМУ МОРСЬКОМУ ПРАВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МОРСЬКУ БЕЗПЕКУ ПРИБЕРЕЖНИХ ДЕРЖАВ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021, Vol. 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, р. 151-154.