Класифікація екстремальних ситуацій в діяльності працівників Національної поліції в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі розкрито особливості такої категорії як екстремальна ситуація, визначення якої дається як в нормативно-правових актах, так і розкривається в дослідженнях низки вчених. Проведено порівняння специфіки реалізації цієї категорії в життєдіяльності як цивільних осіб, так і в професійній діяльності правоохоронців. Розглянуто окремі критерії щодо класифікації екстремальних ситуацій, які виникають під час несення служби працівниками поліції в умовах воєнного стану, залежно від їх: 1) типу; 2) виду; 3) ступеня небезпеки; 4) чинників, що зумовлюють екстремальні ситуації (часу, інформації, змісту діяльності; 5) здатності об’єкта небезпеки усвідомлювати власний руйнівний вплив. The work reveals the peculiarities of such a category as an extreme situation, the definition of which is given both in regulatory and legal acts and revealed in the research of a number of scientists. A comparison of the specifics of the implementation of this category in the life activities of both civilians and in the professional activities of law enforcement officers was carried out. Separate criteria for the classification of extreme situations that arise during the performance of duty by police officers under martial law are considered, depending on their: 1) type; 2) species; 3) degree of danger; 4) factors causing extreme situations (time, information, content of activities; 5) ability of the object of danger to realize its own destructive influence.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жильцов, О. Класифікація екстремальних ситуацій в діяльності працівників Національної поліції в умовах воєнного стану. Удосконалення професійної підготовки поліцейських у процесі здійснення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях: вимоги сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 14 квітня 2023 року / за заг. ред. Вайди Т. С., канд. пед. наук, доц. Одеса: ОДУВС, 2023. 112 с. С.23-26.