ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ УРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Проведене дослідження дозволило автору зробити наступні висновки. Перші кроки на шляху запровадження практики урегулю-вання адміністративних спорів шляхом звернення до медіації в Україні зроблено. Разом з тим, залишаються невирішеними питання щодо визначення категорій справ, в яких медіація може застосовуватись, а в яких ні; яким чином буде забезпечено виконання домовленостей у випадку укладання медіаційної угоди та ін.. Разом з тим, вирішення цих питань буде сприяти розширенню практики медіації в урегулюванні адміністративних спорів. The conducted research allowed the author to draw the following conclusions. The first steps towards the introduction of the practice of settling administrative disputes by recourse to mediation in Ukraine have been taken. At the same time, questions remain unresolved regarding the definition of the categories of cases in which mediation can be used and in which it cannot; how the implementation of agreements will be ensured in the event of a mediation agreement, etc. At the same time, the resolution of these issues will contribute to the expansion of the practice of mediation in the settlement of administrative disputes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пишна А.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ УРЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.180-184.