Деякі організаційні заходи щодо удосконалення вивчення тактичної медицини у ЗВО МВС України (на прикладі ОДУВС)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Не тільки органи виконавчої влади, а й ЗВО МВС України приділяють на практиці достатньо уваги розвитку такого важливого напряму підготовки поліцейських, як тактична медицина, а засвоєні ними знань базових основ надання домедичної допомоги стануть корисними не тільки в умовах війни під час несення служби з охорони публічного порядку у прифронтових регіонах України, а й в подальшій службово-бойовій діяльності правоохоронців. Not only the executive authorities, but also the Ministry of Internal Affairs of Ukraine pay sufficient attention in practice to the development of such an important area of ​​police training as tactical medicine, and the knowledge they have acquired of the basic principles of providing pre-medical care will be useful not only in war conditions when performing public security services order in the front-line regions of Ukraine, as well as in the further official and combat activities of law enforcement officers.
Опис
Ключові слова
тактична медицина, знання, володіння, військовослужбовці, воєнний стан, Одеський державний університет внутрішніх справ. tactical medicine, knowledge, possession, military personnel, martial law, Odesa State University of Internal Affairs.
Бібліографічний опис
Вайда, Т., Кузнєцов, О. Деякі організаційні заходи щодо удосконалення вивчення тактичної медицини у ЗВО МВС України (на прикладі ОДУВС). Сучасні стандарти підготовки з домедичної допомоги працівників правоохоронних органів, оперативно-рятувальних служб та військовослужбовців : матеріали міжнародного круглого столу (м. Одеса, 2 червня 2023 року). Одеса : ОДУВС, 2023. С.38-40.