Комунікативний підхід до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням»

Анотація
Головною метою навчання іноземної мови професійного спрямування є оволодіння мовою не лише як інформативним засобом, а й користування мовою як засобом спілкування в професійно – орієнтованих комунікативних ситуаціях майбутньої професійної діяльності. The main purpose of learning a foreign language for professional purposes is to master the language not only as an informative tool, but also to use the language as a means of communication in professionally-oriented communicative situations of future professional activity.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, професійне спрямування, комунікативна компетентність, методика навчання, foreign language, professional orientation, communicative competence, teaching methods
Бібліографічний опис
Павлюк Х.Т. Комунікативний підхід до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням» / Матеріали круглого столу «Професійні мовні компетенції та їх функціонування в культурному розмаїтті навчального та професійного» (25 лютого 2019), ОДУВС, 2019