Сутність обмеження права на житло в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тези містять дослідження змісту невід’ємного права на житло людини, де виокремлюється конституційна та цивільно-правова складова. Особлива увага приділяється питанням обмеження права на житло у розрізі наведених складових і механізму його реалізації. Робиться наголос на співвідношенні публічного та приватного інтересу у розрізі наведеного. Theses contain a study of the content of a person's inalienable right to housing, where the constitutional and civil law components are distinguished. Special attention is paid to the issues of limiting the right to housing in terms of the above components and the mechanism of its implementation. Emphasis is placed on the ratio of public and private interest in the context of the above.
Опис
Ключові слова
житло, обмеження права, людина, право на житло, воєнний стан, housing, restriction of the right, a person, the right to housing, martial law
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Сутність обмеження права на житло в умовах воєнного стану. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: мат. наукового онлайн-заходу (м. Одеса, 29 квітня 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 170-171.