Принципи діяльності Національної поліції України

Анотація
Виконуючи функції по забезпеченню правопорядку, захисту прав, свобод і інтересів держави і людей, у своїй діяльності поліцейським необхідно дотримуватись відповідних принципів. Основополагаючі ідеї зумовлюють потребу поетапного перетворення системи МВС у відомство європейського типу та визначають такі основні завдання: забезпечення дотримання принципів верховенства права, створення та запровадження механізмів унеможливлення використання органів Національної поліції у політично-партійних, особистих інтересах; створення ефективної системи реагування на факти вчинення правопорушень. Performing the functions of ensuring law and order, protecting the rights, freedoms and interests of the state and people, police officers must adhere to the relevant principles in their activities. The fundamental ideas determine the need for a step-by-step transformation of the MIA system into a European-type agency and define the following main tasks: ensuring compliance with the principles of the rule of law, creating and implementing mechanisms to prevent the use of National Police bodies in political-party, personal interests; creation of an effective system of response to facts of offenses.
Опис
Ключові слова
Поліція, діяльність, принципи, загальні засади, правоохоронна діяльність., Police, activity, principles, general principles, law enforcement activity
Бібліографічний опис
Коропатов О.М., Бабчинський Б.О. Принципи діяльності Національної поліції України: Збірник наукових праць присвячений 99-тий річниці заснування Одеського державного університету внутрішніх справ. Одеса. 2021. 195с. С. 112-116.