Бінарна лекція як засіб формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Анотація
Бінарну лекцію розглянуто як є ефективну форму навчання у вищій школі. Показано, що таке заняття формує мотивацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, сприяє розвитку критичного мислення, комунікативних здібностей, систематизації знань. binary lecture is considered as an effective form of education in higher education. It is shown that such an activity forms the motivation of students' educational and cognitive activities, promotes the development of critical thinking, communicative abilities, and systematization of knowledge.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Нівня Г. О. Бінарна лекція як засіб формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Освіта та соціалізація особистості: Матеріали Х Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, (22-23 квітня 2022 р.) - Одеса 2022. - с. 55-57.