ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, В ЯКИХ ПРО ПІДОЗРУ НЕ ПОВІДОМЛЕНО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором висвітлюється проблема щодо додержання строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких не повідомлено про підозру, також, на думку автора дана проблема потребує наукового дослідження з відповідним аналізом статистики, узагальненням практики за 2018-2020 рр., урахуванням думки респондентів та відпрацювання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до ст.219 КПК України. The author highlights the problem of compliance with pre-trial investigation deadlines in criminal proceedings in which suspicion has not been reported, also, in the author's opinion, this problem requires a scientific study with an appropriate analysis of statistics, a generalization of practice for 2018-2020, taking into account the opinions of respondents and working out proposals regarding introduction of amendments and additions to Article 219 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тарасенко В.Є. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, В ЯКИХ ПРО ПІДОЗРУ НЕ ПОВІДОМЛЕНО. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 198-199.