ПОДАТКОВИЙ ОМБУДСМЕН: ПОНЯТТЯ, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка вважає,що в Україні сьогодні існує потреба вживати заходів для захисту прав платників податків. Ця проблема може бути вирішена за допомогою запровадження інституту захисту прав платників податків. Виходячи з вищезазначеного, вважаємо доцільним наголосити на необхідності запровадження інституту податкового омбудсмена в Україні, що дозволить покращити функціонування системи оподаткування нашої держави в цілому та механізму захисту прав та інтересів платників податків зокрема. The author believes that in Ukraine today there is a need to take measures to protect the rights of taxpayers. This problem can be solved with the help of the introduction of the institute for the protection of the rights of taxpayers. Based on the above, we consider it expedient to emphasize the need to introduce the institute of the tax ombudsman in Ukraine, which will improve the functioning of the taxation system of our country as a whole and the mechanism for protecting the rights and interests of taxpayers in particular.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Журавель А.В. ПОДАТКОВИЙ ОМБУДСМЕН: ПОНЯТТЯ, РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2020 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. – Одеса, ОДУВС, 2020. С. 69 - 71.