Морально-психологічні особливості особистості юриста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мін-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Юрид. фак., Каф. Юрид. психології.
Анотація
Отже, морально-психологічна підготовленість юриста являє собою складний комплекс особистісних характеристик, які значною мірою визначають не тільки успішність його професійної діяльності, а й дотримання законності в суспільстві. Thus, the moral and psychological preparedness of a lawyer is a complex set of personal characteristics that are significant to a certain extent determine not only the success of his professional activity, but also the rule of law in society.
Опис
Ключові слова
юрист, морально-психологічні особливості, мораль,моральні риси , морально-психологічна підготовленість, lawyer, moral and psychological features, morality, moral traits, moral and psychological preparedness
Бібліографічний опис
Швець, Д. В. Морально-психологічні особливості особистості юриста / Д. В. Швець // Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності : матеріали Всеукр. наук. –практ. конф. ( м. Чернівці, 31 трав. 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Юрид. фак., Каф. Юрид. психології. – Чернівці, 2019. – С. 335-339.