Інститут приватних виконавців: «за» та «проти»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі здійснено дослідження запровадження інституту приватних виконавців в Україні. Наголошено, що невизначеність цілого ряду спірних моментів, що виникають у практиці за¬стосування законодавства щодо діяльності приватних виконавців, у результаті призводить до незахищеності прав стягувача та інших заінтересованих осіб. The study of the introduction of the institute of private performers in Ukraine is carried out in the work. It is emphasized that the uncertainty of a number of controversial issues that arise in the practice of applying the law on the activities of private performers, as a result, leads to insecurity of the rights of the claimant and other stakeholders.
Опис
Ключові слова
приватні виконавці, виконання судових рішень, цивільне судочинство., private executors, execution of court decisions, civil proceedings.
Бібліографічний опис
Андрієнко І.С. Інститут приватних виконавців: «за» та «проти» / І.С. Андрієнко // Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток Національного права: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції ( м. Одеса, 28 лютого 2019 р.). - Одеса: ОДУВС, 2019. С.8-11.