Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-12-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Тези доповіді присвячені розгляду галузевих принципів міжнародного гуманітарного права. Розглядаються точки зору провідних науковців в цій сфері. Зазначено, що поява галузевих принципів міжнародного гуманітарного права була викликана об'єктивною необхідністю узагальнити як принципи те, що сформувалося у виді окремих правил і понять. На основі аналізу думок фахівців у відношенні переліку принципів міжнародного гуманітарного права виділяються найбільш значущі галузеві принципи. The abstracts of the report are devoted to consideration of branch principles of international humanitarian law. The points of view of leading scientists in this field are considered. It is noted that the emergence of branch principles of international humanitarian law was caused by the objective need to generalize as principles what was formed in the form of separate rules and concepts. Based on the analysis of experts' opinions regarding the list of principles of international humanitarian law, the most significant branch principles are distinguished.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярмакі, В. Галузеві принципи міжнародного гуманітарного права. Всеукраїнська наукова конференція «Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики» м. Одеса, 15 грудня 2023 р. – Одеса, ОДУВС, 2023. С.72-75.