Перспективи забезпечення безпеки портів України, що задіяні у Чорноморській зерновій ініциативі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Держава та регіони
Анотація
Статтю присвячено одній з найактуальніших проблем сучасності – забезпеченню безпеки морських портів України від зовнішнього втручання в умовах воєнного стану. Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду захисту морських портів, а також встановлення перспективних напрямів захисту морських портів України в умовах воєнного стану. Автор поділяє захист морських портів від зовнішнього втручання на два напрями: силові методи захисту морських портів та правові методи захисту морських портів. The article is devoted to one of the most urgent problems of our time – ensuring the security of Ukrainian seaports from external interference in the conditions of martial law. The purpose of the article is to study the foreign best practices of the protection of seaports, as well as to establish promising trends for the protection of seaports of Ukraine in the conditions of martial law. The author divides the protection of seaports from external interference into two ways: force methods of seaports protection and legal methods of seaports protection. The author pays tribute to scientists and practitioners who have so far developed the trend of force protection of seaports of Ukraine.
Опис
Ключові слова
морські порти, силовий захист, реакетно-дронові атаки, експорт агропродукції, міжнародно-правовий захист, Чорноморська зернова ініціатива. sea ports, force protection, rocket and drone attacks, export of agricultural products, international legal protection, Black Sea Grain Initiative.
Бібліографічний опис
Пядишев, В. Перспективи забезпечення безпеки портів України, що задіяні у Чорноморській зерновій ініціативі. Держава та регіони. Сер.: Право. 2023. № 2 (80). С. 131-137.