Реєстри як інструмент адміністрування податків і зборів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автор робить висновок, що реєстри в діяльності по адмініструванню податків є автоматизованими інформаційними системами збирання, накопичення та опрацювання об’єктів реєстраційної діяльності: дій чи діяльності платників податків, матеріальних благ (майна, коштів), документів; юридичних фактів, юридичних статусів та інших, завдяки яким досягається результат реєстраційних процедур в діяльності органів Державної податкової служби України. The author concludes that the registers in the activities of tax administration are automated information systems for collecting, accumulating and processing objects of registration activities: actions or activities of taxpayers, material goods (property, funds), documents; legal facts, legal statuses and others, thanks to which the result of registration procedures in the activity of the bodies of the State Tax Service of Ukraine is achieved.
Опис
Ключові слова
податкове право, податкові операції, реєстри, облік, контроль, база даних, tax law, tax transactions, registers, accounting, control, database
Бібліографічний опис
Болгар О.В., Боксгорн А.В. Реєстри як інструмент адміністрування податків і зборів // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. Онлайн-конф.., 06 листопада 2020 року — 132с. С.67-68