Історико-правові аспекти шлюбного договору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Сьогодні саме шлюбний договір покликаний врегулювати й захистити інтереси не тільки чоловіка та дружини, але й певної мірою дітей. Today, it is the marriage contract that is designed to regulate and protect the interests of not only the husband and wife, but also to some extent the children.
Опис
Ключові слова
Шлюб, шлюбний договір, взаємні права та обов'язки, Сімейний кодекс України, майнові відносини подружжя, Marriage, marriage contract, mutual rights and obligations, Family Code of Ukraine, property relations of spouses
Бібліографічний опис
Середницька І.А., Даниленко С.К. Історико-правові аспекти шлюбного договору. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 3. С. 181 - 183.