Державний екзамен з цивільного права та процесу у питаннях та відповідях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
основним завданням вивчення навчальних дисциплін “Цивільне право” та “Цивільний процес” є засвоєння курсантами, студентами, слухачами змісту цивільного та цивільного процесуального законодавства України, оволодіння навичками правильного його використання в процесі виконання своїх службових обов'язків за обраним фахом. Державний екзамен за своїм змістом покликаний забезпечити проведення підсумкового зрізу знань на предмет відповідності засвоєних знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни вимогам державних стандартів освіти у відповідній галузі
Опис
Ключові слова
цивільне право, цивільний процес, цивільні правовідносини, civil law, civil procedure, civil legal relations
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Маковій В.П. Державний екзамен з цивільного права та процесу у питаннях та відповідях : навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Маковія, С.В. Резніченка. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 115 с.