Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/702
Title: Державний екзамен з цивільного права та процесу у питаннях та відповідях
Authors: Резніченко, Семен Васильович
Маковій, Віктор Петрович
Keywords: цивільне право, цивільний процес, цивільні правовідносини
civil law, civil procedure, civil legal relations
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Резніченко С.В., Маковій В.П. Державний екзамен з цивільного права та процесу у питаннях та відповідях : навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Маковія, С.В. Резніченка. – Одеса: ОДУВС, 2013. – 115 с.
Abstract: основним завданням вивчення навчальних дисциплін “Цивільне право” та “Цивільний процес” є засвоєння курсантами, студентами, слухачами змісту цивільного та цивільного процесуального законодавства України, оволодіння навичками правильного його використання в процесі виконання своїх службових обов'язків за обраним фахом. Державний екзамен за своїм змістом покликаний забезпечити проведення підсумкового зрізу знань на предмет відповідності засвоєних знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни вимогам державних стандартів освіти у відповідній галузі
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/702
Appears in Collections:Навчальні посібникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.