Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Неустойка є традиційним та найпоширеним способом забезпечення виконання зобов`язання у цивільному праві. Вона застосовувалась у цивільному обороті ще з часів римського права (Закони царя Хамурапі, Закони ХII таблиць). Так, на ряду з іншими видами забезпечення зобов`язання римське право знало ще такий вид, як stipulation poena, що перекладається українською, як неустойка. Неустойкою називалось додаткове зобов`язання боржника виплатити кредитору певну суму грошей у разі невиконання або неналежного виконання основного зобов`язання
Опис
Ключові слова
цивільно-правові зобовязання,неустойка, виконання зобов’язань, civil liability, penalties, performance of obligations
Бібліографічний опис
Резніченко С.В., Осадчук А.В. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань / С.В. Резніченко, А.В. Осадчук / Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 квітня 2014 р.) – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-81.