Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/846
Title: Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань
Authors: Резніченко, Семен Васильович
Осадчук, А. В.
Keywords: цивільно-правові зобовязання,неустойка, виконання зобов’язань
civil liability, penalties, performance of obligations
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Резніченко С.В., Осадчук А.В. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язань / С.В. Резніченко, А.В. Осадчук / Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 квітня 2014 р.) – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-81.
Abstract: Неустойка є традиційним та найпоширеним способом забезпечення виконання зобов`язання у цивільному праві. Вона застосовувалась у цивільному обороті ще з часів римського права (Закони царя Хамурапі, Закони ХII таблиць). Так, на ряду з іншими видами забезпечення зобов`язання римське право знало ще такий вид, як stipulation poena, що перекладається українською, як неустойка. Неустойкою називалось додаткове зобов`язання боржника виплатити кредитору певну суму грошей у разі невиконання або неналежного виконання основного зобов`язання
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/846
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Резніченко С.В., Осадчук А.В. Неустойка.pdf113,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.