Організація і методика проведення практичних занять за формою поліцейського квесту

Анотація
Викладений у методичних рекомендаціях матеріал призначений для використання під час практичних занять в системі службової підготовки Національної поліції України та навчальних закладах МВС України зі спеціальними умовами навчання які готують поліцейських, під час проведення практичних занять в якості поліцейського квесту з відпрацюванням типових і нетипових дій під час несення служби з охорони публічного порядку, пов’язаних із реальною або можливою загрозою життю і здоров’ю поліцейських та громадян. The material presented in the methodological recommendations is intended for use during practical classes in the service training system of the National Police of Ukraine and educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with special training conditions that train police officers, during practical classes as a police quest with practice of typical and atypical actions while carrying public order protection services related to a real or possible threat to the life and health of police officers and citizens.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації: Організація і методика проведення практичних занять за формою поліцейського квесту [Є.Ф. Бахчеван, О.І. Ульянов, В.С. Бутенко, Є.В. Ушаков, М.Е. Москаленко, Р.С. Карагіоз]. Одеса: ОДУВС, 2022. 183 с.