ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В АСПЕКТІ НОВЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори зазначають, що, дотримуючись принципу верховенства права для подання скарг до вищого судового органу, встановлені процесуальні правила та способи застосування не мають перешкоджати сторонам у доступі до суду та мають бути достатньо розвинутими і прозорими на практиці для забезпечення правової і процедурної визначеності. Таким чином, законні обмеження, встановлені для касаційного оскарження судового рішення свідчать тільки про обмеження доступу права на таке оскарження, але не права на судовий захист в цілому. The authors note that, adhering to the principle of the rule of law for submitting complaints to a higher judicial body, established procedural rules and methods of application should not prevent the parties from accessing the court and should be sufficiently developed and transparent in practice to ensure legal and procedural certainty. Thus, the legal restrictions established for a cassation appeal of a court decision indicate only the limitation of access to the right to such an appeal, but not the right to judicial protection in general.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Довгань А.С., Андрієнко І.С. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ В АСПЕКТІ НОВЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в контексті євроінтеграційних тенденцій : матеріали міжнародної курсантсько-студентської наук.-практ. конф., м. Одеса, 27 березня 2020 р. / редкол. В. П. Маковій, та ін. — Одеса, ОДУВС, 2020. С. 80 - 84.