Питання вдосконалення кібербезпеки морського транспорту: зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Морська безпека та оборона
Анотація
Аналіз сучасних вітчизняних публікацій показує, що хоча загальній організації безпеки морського транспорту в Україні приділяється значна увага, до такого нового важливого напряму, як кібербезпека морського транспорту, тут поки що не виявляється належного інтересу. Тому статтю присвячено закордонному досвіду щодо організації кібербезпеки морського судна. Твердження, що загальна небезпека морського транспорту останніми роками значно зростає, ґрунтується на фактах впровадження інформаційних технологій в операційні технології морського транспорту. Суть у тому, що інформаційні технології тісно пов’язані з Інтернетом, і саме це насамперед робить операційні технології морського транспорту відкритими для навмисного зовнішнього втручання, яке, за твердженням фахівців, може забезпечити зовнішнє керування судном з метою перекидання, зіткнення або заподіяння шкоди довкілля. Загальне занепокоєння провідних морських держав ситуацією підтверджено низкою документів, таких як Резолюція комітету з морської безпеки MSC.428(98), що прийнята 16 червня 2017 р. і вимагає від держав-членів враховувати управління кіберризиками. У роботі проаналізовано типовий підхід до розробки плану дій щодо організації морської кібербезпеки на борту судна. Розглянуто попередні кроки з підготовки, починаючи від оновлення паролів та програмного забезпечення та закінчуючи навчанням команди. Вказано, що сьогодні у всьому світі безпосередню розробку такого плану рекомендується здійснювати на підставі «Посібника з кібербезпеки на борту суден», розробленого та підтримуваного провідними міжнародними організаціями, пов’язаними з операціями морського транспорту. План, створюваний на підставі цього посібника, по суті полягає в управлінні кіберризиками і зводиться до такого: виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, внутрішніх та зовнішніх вразливостей; оцінки схильності до ризику; розроблення заходів щодо зменшення зазначених вразливостей; розроблення планів на випадок непередбачених обставин; розроблення планів заходів щодо відновлення після кіберінцидентів. Необхідним елементом забезпечення кібербезпеки на морському транспорті вважається загальний підйом культури персоналу до сучасного рівня.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Пядишев, В. Питання вдосконалення кібербезпеки морського транспорту: зарубіжний досвід. Морська безпека та оборона. 2023. № 1. С. 78-86.