ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Громадськість має бути зацікавленою в тому, щоб вчасно виявити, припинити та запобігти домашньому насильству, особливо щодо дітей. І своєчасне повідомлення про відомі факти домашнього насильства, зокрема і щодо дітей, є не просто правом, а обов’язком кожного члена суспільства. The public must have an interest in early detection, termination and prevention of domestic violence, especially against children. And timely notification of known facts of domestic violence, in particular, regarding children, is not just a right, but a duty of every member of society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Семікоп Н.В. ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАПОБІГАННІ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ЩОДО ДІТЕЙ. Взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали науково-практичного круглого столу, м. Одеса, 25 листопада 2021 р. – Одеса : ОДУВС, 2021. – 106 с.С.83-85.