Мова і право як найвизначніші цінності культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Пошук авторкою досконалої форми для втілення правового змісту у галузі нормотворчості є актуальним науковим завданням для фахівців, адже від якості формулювання правової норми, від якості всього законодавчого тексту, його відповідності основним критеріям щодо мови, термінології та стилю законодавчих актів залежать правильність розуміння і тлумачення закону, однозначність і справедливість нормативно-правових рішень. The author's search for the perfect form for the implementation of legal content in the field of rule-making is an urgent scientific task for professionals, because the quality of legal formulation, the quality of the entire legislative text, its compliance with basic criteria for language, terminology and style of legislation depend on the correct understanding and interpretation of law. unambiguity and fairness of regulatory decisions.
Опис
Ключові слова
мова закону, законодавчі терміни, термінологічні словосполучення і фразеологізми, законодавчі дефініції, лексико-граматичні моделі, синтаксичні конструкції., language of law, legislative terms, terminological phrases and phraseologies, legislative definitions, lexical and grammatical models, syntactic constructions.
Бібліографічний опис
Тягнирядно Є.В. Мова і право як найвизначніші цінності культури // Мова і право: матеріали круглого столу, (м. Одеса, 09 листопада 2020 р.). - Одеса: ОДУВС, 2020. С. 16 - 20.